Zácpa babské rady: Jak obnovit pravidelnou stolici

Zácpa babské rady: Jak obnovit pravidelnou stolici

Máte pocit, že vaše stolice není tak pravidelná, jak⁣ byste ⁤si‌ přáli? Nezoufejte! Úzkostlivé přemýšlení nad zácpou je​ minulostí, ⁤protože přicházíme s jednoduchými a​ účinnými‍ babskými radami, ⁤jak‌ obnovit pravidelnost⁣ vaší ⁤stolice. Bez ohledu na​ to, zda ⁢jste ​se ​s tímto problémem setkali poprvé⁢ nebo ‍bojujete s ním dlouhodobě, naše informace vám⁢ pomohou‌ získat zpět klid‌ a pohodlí. Pojďte​ se seznámit s ⁣osvědčenými metodami, ⁢které zaručeně přinesou​ úlevu a obnoví rovnováhu ‌vašeho trávení.
1. Příčiny ⁣zácpy ⁤u ⁣žen:​ Pojďme se zaměřit na hlavní ​faktory ovlivňující pravidelnou‍ stolici

1. Příčiny zácpy u žen: Pojďme se zaměřit na ‍hlavní‍ faktory ovlivňující ⁤pravidelnou stolici

Existuje mnoho ⁣faktorů, které mohou přispět ke⁢ vzniku zácpy‍ u žen. Jedním z hlavních faktorů je nedostatečný ​příjem vlákniny ve stravě. Vláknina ‌hraje klíčovou roli‍ při ‍správném trávení‍ potravy‌ a udržování ‍pravidelné stolice. Nedostatek​ vlákniny v‌ stravě ⁢může způsobit ztuhnutí stolice a ztížit její průchod střevy, což nakonec‌ vede k zácpě.

Dalším faktorem může být nedostatek tekutin.⁤ Když⁢ nepijete dostatek vody,‍ stolice ⁤se může stát⁣ tvrdou a suchou, což znovu vede k problému⁣ s průchodem střevy. Je důležité zajistit dostatečný‌ příjem tekutin a pití minimálně 8 sklenic vody ⁣denně. Tím ‍se pomůže udržovat​ stolici vláčnou a ⁤snadněji se pohybovat střevou.

Naštěstí ‍existuje několik⁤ jednoduchých způsobů, jak si poradit⁤ se zácpou. ⁢Prvním krokem je zvýšit příjem vlákniny ve stravě. ​To můžete udělat ⁤přidáním potravin bohatých na vlákninu, jako jsou celozrnné ​produkty, ovoce ⁣a zelenina,⁢ do⁣ vašeho jídelníčku.‌ Dalším krokem je zajistit dostatečný příjem tekutin a pití ⁤vody. Můžete také zvážit pravidelnou fyzickou ‍aktivitu, která může urychlit trávení a pohyb​ střevy.

2. Změňte své stravovací‌ návyky: Doporučení‌ pro ženy ⁢trpící⁢ zácpou

2. Změňte své stravovací‌ návyky: Doporučení pro ženy trpící zácpou

Když‍ se potýkáte se ​zácpou, správná ⁣strava ⁢může hrát klíčovou roli ⁢v obnovení pravidelné stolice. Zde⁤ je několik doporučení zaměřených speciálně na ženy, které vám pomohou změnit své stravovací návyky a překonat nepříjemné potíže.

1. Zvýšte příjem‌ vlákniny: Vláknina je základem zdravé stolice, protože zvyšuje‍ objem střev⁣ a usnadňuje ​průchod potravy. Zkuste zařadit​ do​ své stravy ⁢potraviny bohaté na vlákninu, jako jsou celozrnné obiloviny, ovoce, ‌zelenina, luštěniny, semena a ořechy.​ Zapamatujte​ si, že postupně zvyšujete množství vlákniny, abyste ⁢se vyhnuli případným ⁢trávicím‍ problémům.

2. Pijte ⁤dostatek tekutin: Nedostatek tekutin může zpomalit trávení a ztížit pravidelnou stolici.⁣ Zkuste⁣ pít ⁤minimálně 8 sklenic vody⁤ denně⁢ a vyhněte se ​pití nezdravých nápojů obsahujících ⁣sodu a kofein. Pokud vám čistá voda připadá nudná, vyzkoušejte obohacovat svůj‌ pitný⁣ režim o bylinné čaje, zeleninové šťávy nebo domácí smoothie. ⁣Ujistěte ​se, ⁤že pijete tekutiny během ⁢celého ⁣dne, a ne jen​ ve velkém množství najednou.

S‍ těmito ‌doporučeními můžete ovlivnit své stravovací návyky ⁢a ‍přispět k ​obnovení pravidelné ⁢stolice. Nezapomeňte, že každý organismus je jedinečný, takže je důležité ‌poslouchat své tělo ‍a přizpůsobit stravu svým individuálním potřebám. Pokud se vaše ​zácpa nezlepšuje, je vhodné konzultovat s odborníkem, který vám může poskytnout‌ další rady a‍ doporučení. Buďte trpělivá a pamatujte si, že změny​ stravovacích návyků mohou vyžadovat čas a úsilí, ale vaše tělo vám za to ⁤určitě ​poděkuje!
3. Fyzická ​aktivita jako⁤ klíčový prvek prevence zácpy: Rady pro ženy všech⁢ věkových kategorií

3. Fyzická aktivita ‌jako klíčový⁣ prvek prevence zácpy:⁢ Rady pro ženy všech ​věkových kategorií

Chtěli ⁢byste znát⁤ tajemství pravidelné ‌stolice? Fyzická⁢ aktivita je klíčovým prv⁣ elementem prevence zácpy​ u žen všech věkových kategorií. Pohyb a cvičení mají ‍mnoho přínosů pro naše tělo, ‌a jedním z‌ nich je podporování správné funkce zažívání.

Zde je několik tipů, které ženám všech věkových kategorií ‍pomohou obnovit pravidelnou​ stolici a ‍předejít‌ zácpě:
– Pravidelně cvičte: Fyzická ​aktivita stimuluje ⁢pohyb v trávicím traktu a​ pomáhá ve správné‌ eliminaci⁣ odpadních látek. Vyberte si aktivity,⁢ které ‌vás baví, ‌například chůzi, jízdu na kole nebo​ plavání.
-​ Posilujte svaly pánevního dna: Silné svaly ⁢pánevního dna ⁣mohou pomoci při řízení přirozeného pohybu střeva a prevenci zácpy. Vyzkoušejte ‌cviky jako je stahování a uvolňování svalů pánevního dna nebo⁢ cvičení Kegelových cviků.

Jejich⁤ pravidelné provádění může ‌mít významný dopad na zlepšení stolice⁢ a prevenci zácpy.⁤ Pamlsky, ​ovoce ‍a zelenina bohaté na vlákninu jsou skvělou volbou pro⁣ zdravou stolici. ⁤Zůstaňte ​hydratovaní a pijte dostatek vody každý den. Pravidelný⁢ pohyb a správná strava jsou tedy krokem ​správným směrem‌ pro ‍ženy ⁤všech věkových kategorií, které chtějí obnovit pravidelnou stolici a předejít zácpě.
4. Přírodní léky⁢ a bylinky: Účinné prostředky na obnovu‍ pravidelného⁢ vyprazdňování u‌ žen

4. ⁣Přírodní léky ‌a bylinky: Účinné prostředky na⁣ obnovu ⁢pravidelného⁢ vyprazdňování u žen

Přírodní léky a bylinky mohou být účinnými ‍prostředky pro obnovení pravidelného vyprazdňování u žen trpících zácpou. ⁣Existuje řada​ přírodních možností, které mohou pomoci stimulovat zažívací systém a podpořit pravidelnou​ stolici. Zde je⁢ seznam několika účinných prostředků, které byste měli⁢ vyzkoušet:

1. Senna: Senna ‍je⁤ přírodní​ bylina, která se používá ‍jako projímadlo ⁣již staletí. Obsahuje ‍látky, které podporují pohyb ⁣střev a ‌pomáhají‍ odstraňovat zácpy. Senna ‌je dostupná ve formě ‍čaje, ⁢tablet nebo‍ tinktur.

2. ‍Lanýže: Lanýže⁣ je​ další přírodní‌ prostředek, který má projímavé účinky. Obsahuje vlákninu a‍ látky, které​ zvyšují střevní pohyb a usnadňují⁤ vyprazdňování. Lanýže‌ lze⁤ konzumovat ‍ve⁤ formě sušených semínek⁣ nebo rostlinného oleje.

3.⁢ Vláknina: Přidání vlákniny do ​stravy může být​ také účinným⁣ způsobem, jak obnovit ​pravidelnost ⁣stolice.⁢ Vláknina ⁢zvyšuje objem stolice ‌a usnadňuje⁤ trávení. Dobrými zdroji vlákniny jsou celozrnné obiloviny,⁢ ovoce, zelenina a luštěniny.

4. ⁣Probiotika: Probiotika jsou „dobré“ ​bakterie, ⁢které podporují zdraví střev ‍a⁢ trávení.‌ Přidání probiotických potravin,⁤ jako jsou jogurty, kefír, kysané ⁢zelí ‍nebo probiotické doplňky stravy,‍ může‌ být prospěšné při obnovování‍ pravidelné stolice.

Pamatujte, že přírodní léky ‌a bylinky​ mohou ‌mít‍ různé účinky na jednotlivce, a proto je důležité konzultovat⁣ jejich užívání s odborníkem nebo lékařem. Než⁤ začnete ⁢užívat přírodní prostředky, je také důležité zhodnotit ⁤svou ​stravu a životní styl. Pití dostatečného ⁤množství vody, pravidelná fyzická aktivita⁣ a vyvážená strava jsou klíčovými⁤ faktory pro zdravé trávení a pravidelnou stolici.
5. Zácpa a⁣ hormonální změny: ⁣Jak ⁣ovlivňuje ⁤menstruační cyklus trávení

5. Zácpa⁣ a ​hormonální změny:⁤ Jak⁢ ovlivňuje⁢ menstruační ⁤cyklus trávení

Většina žen ​má pocit, že při menstruaci‌ se‌ blíží nevyhnutelná⁣ zácpa.​ Hormonální⁣ změny v těle mohou skutečně ovlivnit trávení, ⁣a výsledkem může ⁢být nepříjemná zácpa. Problém⁣ představuje snížení hladiny progesteronu​ během menstruačního cyklu, který je důležitý pro pohyb střeva. Kromě toho estrogen⁢ může způsobit stagnaci ‍přečištěné vody ve střevech. To může způsobit ​nepravidelnou a ‌narušenou stolici, což je ​vysvětlením rostoucího počtu ⁣případů zácpy u žen v těchto obdobích.

Existuje několik jednoduchých ​opatření, která mohou pomoci​ obnovit pravidelnou⁣ stolici a ​snížit zácpu během menstruačního cyklu. Prvním krokem je ‍zvýšení příjmu vlákniny ve stravě. Vláknina⁤ pomáhá zvýšit ⁢objem stolice a ⁣usnadňuje pravidelné vyprazdňování. ‍Dopřejte ⁣si ovoce, ​zeleninu, celozrnné⁤ výrobky a⁢ fazole, které jsou bohaté na vlákninu.​ Dále je ‍důležité dostatečné hydratace těla. Pitím dostatečného ‌množství vody můžete pomoci zjemnit stolici a usnadnit její pohyb ‌střevem.⁤ Navíc je vhodné pravidelně ⁢cvičit, což ⁤podporuje správnou‍ funkci trávicího systému ⁣a může ⁣pomoci při obnově pravidelné‌ stolice.
6. Odlehčující cviky a ⁣masáže břicha: Tipy pro ženy trpící zácpou

6. ⁢Odlehčující cviky a masáže břicha: Tipy pro ženy trpící zácpou

Hledáte účinné způsoby, ‌jak se‍ zbavit‍ problému se zácpou? Nezoufejte! V tomto článku vám nabízíme odlehčující cviky ​a masáže břicha, které mohou pomoci‍ obnovit pravidelnou stolici a zlepšit ⁣váš ‌trávicí‍ systém. Zácpa je častým ⁤problémem, ‍který postihuje ženy různého věku. Příčiny mohou být různorodé,⁣ od nedostatečného příjmu vlákniny a ​vody po ⁣nedostatečnou​ fyzickou aktivitu‍ a ⁤stres. Ale nebojte ⁤se, existují⁣ jednoduché a ‌přirozené metody, které vám mohou⁤ pomoci vrátit se ke zdravému ⁤trávení.

Odlehčující ⁣cviky břicha

Zde je několik cviků,⁢ které jsou speciálně navržené pro‌ ženy trpící⁢ zácpou:

  • Lehce⁤ zvedání nohou do polohy na ‌horizontální ‍rovině: Položte se na záda, ‍zvedněte nohy do polohy, kdy ​jsou paralelní s podlahou. Opakujte toto cvičení několikrát denně, aby se posílila břišní stěna a stimulovaly střeva.
  • Rotace⁤ břicha ⁣ve⁣ stoje: Stoupněte⁢ si s nohama rozkročenýma ⁣ve šířce boků. Pomalu se otočte‍ v pravém směru, pak v levém.‍ Tento⁣ cvik posiluje břišní⁤ svaly⁣ a podporuje lepší trávení.

Masáže břicha pro úlevu od​ zácpy

Pravidelné ​masáže břicha mohou pomoci⁣ uvolnit‍ napětí ve svalech ⁢a ⁤stimulovat peristaltiku střev. Zde je​ jednoduchá masážní technika, kterou ⁢můžete ‍sami ​provádět:

  1. Poplácejte si po břiše: Položte si ruce na⁣ břicho ‍a jemně ho poplaťte v kruhovém‍ pohybu ve ​směru⁣ hodinových ručiček. To pomáhá uvolnit ⁤napětí ve svalstvu a podporuje pohyb střev.

Zkuste​ tyto cviky a​ masáže ⁢pravidelně zařadit do svého⁤ každodenního režimu. ‌Nezapomeňte také‍ na správnou‍ hydrataci a ⁢stravu bohatou na vlákninu. Pokud ‍se⁢ problémy se⁢ zácpou ​nezlepší, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

7.⁣ Stres a jeho vliv‌ na stolici:‌ Strategie pro ‌ženy, jak zvládat⁤ zácpu spojenou⁢ se stresem

7.‌ Stres a jeho vliv na ⁤stolici:⁤ Strategie pro ženy, jak⁢ zvládat zácpu spojenou se ⁢stresem

Stres může ⁣mít značný vliv na naši stolici a mnoho žen trpí zácpou způsobenou‌ právě stresem. ⁣Je důležité si‍ uvědomit, že stres a ​zažívací‍ potíže jsou‌ těsně propojeny a je třeba ⁣se‍ tímto‌ problémem vážně zabývat. Pokud ‌trpíte zácpou spojenou se ⁤stresem, nezoufejte! Existuje několik⁣ strategií, ​které vám mohou ⁣pomoci obnovit ⁢pravidelnou stolici a snížit⁤ nepříjemné⁢ potíže spojené s​ ní.

1.​ Relaxace ⁤a dechové⁤ cvičení: Naučte se relaxační⁢ techniky, jako⁤ je hluboké dýchání nebo meditace, které⁤ vám pomohou zmírnit napětí ve svém těle a uvolnit stres. Pravidelné dechové ⁤cvičení může pomoci ⁣stimulovat⁣ zažívací⁣ systém ⁣a ⁢podpořit‍ pravidelné vyprazdňování.
2. ‌Zdravá strava a dostatek tekutin: Upřednostňujte vlákninou bohaté potraviny,‌ jako jsou celozrnné ​produkty,‍ čerstvé ovoce a ​zelenina. Vláknina pomáhá urychlit trávení​ a ‌zlepšit pravidelnost stolice. Je také ‍důležité ‍pít dostatek⁤ tekutin, aby se vláknina ‌mohla snadno přeměnit ⁣na ⁣měkkou stolici, kterou tělo snadno vyloučí.

Pokud se snažíte zvládnout⁣ zácpu spojenou‍ se stresem, pamatujte, ⁢že ‌to⁢ může být proces, který bude vyžadovat trpělivost ‌a dodržování nových​ návyků. ⁣Důležité‌ je se uvolnit, relaxovat ‌a pečovat o své tělo. S ⁣těmito strategiemi a‍ změnami ve stravě byste‍ se mohli brzy těšit na pravidelnou⁤ stolici ⁣a⁣ zlepšení ‍kvality‍ života.
8. Účinné⁣ diety proti ​zácpě: Jaké potraviny by ⁣měly ženy přidat do svého jídelníčku

8. Účinné diety proti zácpě: Jaké potraviny by měly ženy přidat do ‌svého jídelníčku

Účinná‍ dieta ​proti zácpě je jedním z​ nejlepších způsobů, ‍jak obnovit pravidelnou stolici ​a zbavit se nepříjemného pocitu​ zažívacího⁤ nepohodlí. Existuje mnoho potravin, které by měly být ženami⁢ zahrnuty do ‍jejich jídelníčku, aby ‍pomohly ⁣přirozeně stimulovat ⁢zažívání a podpořit ‍zdravou stolici. Zde je několik doporučených⁤ potravin:

1. ⁣Ovesné vločky:‍ Ovesné ‌vločky jsou bohaté⁢ na⁣ rozpustnou vlákninu, která je známá ​svými schopnostmi zlepšit⁤ trávení a ⁣zmírnit zácpu.⁣ Doporučuje​ se jíst ovesné vločky ráno jako součást snídaně, můžete je kombinovat s​ čerstvým ⁢ovocem‌ nebo medem pro chuťovou ‍vylepšení.

2. Luštěniny: Luštěniny, jako jsou čočka nebo​ fazole, jsou další skvělou volbou pro ženy, které trpí zácpou. Tyto potraviny⁣ jsou plné vlákniny a pomáhají regulovat⁤ trávicí ⁤systém. Lze ‍je přidávat⁣ do⁤ různých jídel, ‍jako ⁢jsou polévky,⁤ saláty⁤ nebo přílohy k‌ hlavnímu jídlu. Je důležité si​ uvědomit, ‌že​ luštěniny ⁢by měly být správně namočené a uvařené, ‍aby se minimalizovalo riziko tvorby plynu.

Tyto potraviny ⁣jsou jen několik příkladů toho, co by měly ženy přidat do svého jídelníčku, aby se vyhnuly ​zácpě‍ a obnovily‌ pravidelnou stolici. ‌Je ‌však důležité si uvědomit, že každý člověk je individuální a reaguje odlišně na‌ různé ⁣potraviny. ⁤Doporučuje se proto sledovat ‍svou stravu a zjistit,⁤ které potraviny fungují‌ nejlépe‍ pro vaše tělo.‌ Pokud‌ přetrvávají problémy se zácpou,⁢ je ⁣vždy vhodné poradit se s odborníkem, který‍ vám může doporučit další⁤ možnosti​ a ‍případně předepsat ⁤léky‌ nebo doplňky stravy. Nezapomeňte také na dostatečný příjem vody ⁣a pravidelnou fyzickou⁤ aktivitu, které také přispívají k⁢ zdravému trávení a prevenci zácpy.
9. Zdravé návyky pro pravidelný trávicí ​systém: ⁢Co ženy mohou udělat ⁤pro zabránění ‌zácpy

9. Zdravé ‌návyky pro pravidelný trávicí‍ systém: Co ženy mohou udělat ⁣pro​ zabránění zácpy

Zácpa je‌ častým problémem, ‌který mnoho⁢ žen postihuje. Pokud trpíte nedostatkem pravidelné stolice ⁢nebo obtížným trávením, nezoufejte! ⁣Existuje několik⁤ zdravých návyků, které‌ můžete ⁣získat, ⁣abyste zlepšily svůj ​trávicí systém a zabránily zácpě.

Prvním krokem je zajistit, ⁢abyste dostatečně ⁣pili vodu. Nedostatek tekutin⁤ může zpomalit trávení a ⁤ztížit ‌pohyb stolice. Doporučuje se pít⁣ minimálně 8 sklenic ⁢vody denně. Pokud vám pití‌ běžné vody připadá nudné, můžete si osvěžit⁣ pitný režim přidáním čerstvého ovoce nebo ⁤bylin ⁣do vody. Také se zkuste vyhnout nadměrné‌ konzumaci‌ kofeinových ⁣a alkoholických nápojů, které mohou dehydratovat⁣ tělo.

Dalším důležitým krokem⁣ je⁤ strava ⁢bohatá na vlákninu. Vláknina pomáhá zadržovat vodu ve ‌stolici, což usnadňuje pohyb v zažívacím traktu. Doporučuje⁣ se konzumovat‍ minimálně 25 gramů vlákniny ‍denně. Nejlepším zdrojem vlákniny jsou čerstvé ovoce ​a zelenina, celozrnné produkty,⁤ ořechy⁤ a ‌semena. Pokud postrádáte vlákninu ve ‍své stravě, můžete ​ji také doplnit pomocí⁤ přírodních vlákninových doplňků. Nezapomeňte také zvážit aktivitu a ⁢pravidelný pohyb. Pravidelné ‌cvičení podporuje pohyb stolice ‌a zlepšuje trávení.
10. Kdy vyhledat odbornou ‍pomoc: Situace, ve‌ kterých by⁣ se ženy‌ měly poradit s ​lékařem⁢ o své zácpě

10. Kdy⁤ vyhledat odbornou pomoc:‌ Situace, ve ​kterých by se ženy‌ měly poradit⁢ s ‌lékařem o své zácpě

Situace, ⁣ve kterých by se ženy měly poradit s⁤ lékařem ‌o své zácpě

Existuje několik situací, ⁤kdy by ženy měly zvážit‌ vyhledání ‌odborné ⁣pomoci ‍ohledně​ své zácpy. Tyto⁣ situace​ mohou naznačovat vážnější zdravotní problémy, které by​ vyžadovaly lékařskou⁣ intervenci. Je ‍důležité pamatovat na ‍to, že‌ každé tělo je ​jiné a co funguje pro jednu ženu, nemusí fungovat pro druhou. Pokud‌ se vám vyskytují‌ následující situace,⁢ měli byste se poradit s lékařem:

1.⁤ Pokud trvá vaše zácpa‌ déle ​než týden a⁢ nezlepšuje‌ se při běžných úpravách ‍stravy‌ a životního stylu.
2. ‌Pokud máte současně s zácpou silné bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení.

Existuje několik dalších situací, ⁣které by mohly ‍ukazovat na závažnější problémy s trávicím systémem a které by vyžadovaly odbornou‌ pomoc. Pokud se vám vyskytují tyto situace, nemusíte se obávat, protože⁣ lékař⁢ vám může ⁤poskytnout potřebnou ‌lékařskou péči:

1.⁤ Krvácení ⁢z řitního ​otvoru ⁤nebo ve⁢ stolici.
2. Prudká ztráta⁤ hmotnosti​ bez zjevného důvodu nebo ztráta​ chuti‌ k jídlu.
3. Opakující‍ se zácpa⁤ s ⁢dlouhodobými obdobími​ průjemů.
4. Výrazné změny⁤ ve vzhledu stolice, jako je‌ například‌ černá ⁣nebo jasně červená barva.
5. ⁤Pokud​ máte osobní nebo rodinnou anamnézu​ rakoviny tlustého⁤ střeva⁣ nebo ​stolice.

Pamatujte si, že lékař je nejlepší zdroj informací ‌a ⁢péče o vaše ⁢zdraví.‌ Pokud ‌vás zácpa trápí a jste si ​jisti, že potřebujete odbornou pomoc, neváhejte se poradit s ⁣lékařem.

Závěr

Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné ⁢informace a rady, ⁢jak obnovit pravidelnou stolici. Zácpa může být‍ velmi ⁢nepříjemná, ale s několika jednoduchými kroky ji​ lze úspěšně překonat.⁣ Hlavními body,⁢ které⁢ si zapamatovat ‍jsou:

1. ​Dodržujte zdravou stravu a ⁤pijte dostatečné množství vody.
2. Zvýšte příjem vlákniny ‌prostřednictvím ovoce, zeleniny a celozrnných produktů.
3. Pohybujte⁢ se ⁤pravidelně a cvičte, aby se stimulovala​ činnost střev.
4. Při potížích s trávením můžete​ využít přirozené prostředky, jako jsou bylinné čaje nebo doplňky⁢ stravy.
5.⁣ Je-li ⁢zácpa dlouhodobá nebo ‍doprovázena silnou⁢ bolestí, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.

Pamatujte si, že každé tělo​ je jedinečné a⁣ může‍ vyžadovat‍ individuální přístup ⁢k léčbě zácpy.‍ S touto znalostí​ a ‍několika jednoduchými změnami ve vašem životním ⁤stylu,​ můžete ​znovu dosáhnout⁢ pravidelné⁢ stolice a ⁢získat úlevu‍ od ​nepříjemných příznaků​ zácpy.

Napsat komentář